• Inwestycje infrastrukturalne
 • Inżynieria i budownictwo
 • Ochrona środowiska
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zamówienia publiczne
 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo spółek i sprawy korporacyjne
 • Postępowania sądowe i arbitrażowe
 • Rynek papierów wartościowych (New Connect)
 • Technologie informatyczne i telekomunikacyjne
Obsługiwane dziedziny prawa:
 • Inwestycje infrastrukturalne
 • Inżynieria i budownictwo
 • Ochrona środowiska
 •   
Kancelaria Radcowska 
„Markowski Dobrzyńska Markowska” sp. k.

Al. Jana Pawła II 65/73
01-038 Warszawa
Biuro (Adres do korespondencji):
Młynarska 48
01-171 Warszawa

Tel. +48 602749391
Fax +48 22 535 50 60
e-mail: s.markowski@smw.pl